Menangani Kepelbagaian Anutan Agama

>> Wednesday, May 8, 2013
( Artikel ini diterbitkan dalam ruangan Fitrah, Majalah SOLUSI)

Dalam isu yang lalu, penulis menyentuh perihal kepentingan mempunyai kemahiran menangani kepelbagaian dalam sebuah komuniti yang heterogenous dan majmuk. Pegangan agama dan anutan kepercayaan adalah satu aspek kepelbagaian yang mesti ditangani dengan sebaik mungkin, agar tidak tercetus persengketaan dan permusuhan yang boleh meragut nyawa dan memusnahkan kehidupan bermasyarakat.

Namun, sejarah dunia menunjukkan betapa banyak peperangan dan rusuhan yang tercetus atas nama agama dan perjuangan mempertahankan kesuciannya. Sekalipun sama warna kulit dan pertuturan bicara dalam kelompok manusia yang tinggal berjiran dalam lokasi geografi yang sama, namun atas dasar kelainan kepercayaan dan anutan agama, telah banyak nyawa yang melayang dan darah yang tumpah – meninggalkan kesan parut luka yang berpanjangan. Tidak hairan sekiranya ramai pencinta kedamaian yang menuntut agar agama tidak dijadikan pemisah dan pencetus konflik. Timbullah aliran pemikiran yang menuntut agar agama diketepikan dari kehidupan manusia. Dalam lirik lagu Imagine dendangan kugiran terkenal tahun 60an,`The Beatles’ – menyeru manusia berimaginasi alangkah damainya kehidupan di dunia ini sekiranya tiada factor-faktor pemisah seperti sempadan geografi negara dan juga agama :

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...

Kepelbagaian agama ditangani dengan tiga pendekatan yang sama, sebagaimana yang diterangkan dalam artikel yang lalu. Pendekatan tersebut berdasarkan tanggapan sama ada kepelbagaian tersebut adalah sesuatu liabiliti yang mesti ditolak dan diperangi, keadaan yang diterima demi keharmonian bersama atau kekuatan yang mesti diraikan.

Ketaksuban menonjolkan identiti dan citra beragama membawa sesuatu kelompok agama yang merasakan dan menganggap diri mereka lebih suci, mulia dan terpuji di sisi Tuhan, jika dibandingkan dengan kelompok agama yang lain. Sikap `exclusivism’ ini menebal dan menjadi penghalang untuk sebarang usaha integrasi dengan penganut agama yang lain. Malahan kelompok ini tidak teragak-agak untuk bertindak `menghalalkan’ darah dan nyawa golongan lain untuk dibunuh demi menjaga kepentingan  dan kesucian agama mereka. Peristiwa tragedi berdarah Kosovo dan Ambon-Maluku menjadi contoh yang masih segar di ingatan generasi manusia – bagaimana kepelbagaian agama menjadi pencetus perang saudara yang kejam, ganas dan bermaharajalela. Regim kejam Zionis Israel sekian lamanya, menganggap mereka manusia suci, sedangkan golongan bukan Yahudi yang lain hanyalah sekadar `goyim’atau manusia lembu ( human cattle)!

Terdapat satu lagi kelompok agama yang bersifat lebih sederhana, yang dianggap inklusivis (inclusivism). Sikap toleransi dan mesra, tiada kekok ataupun canggung, disemai dan dipraktikkan di antara penganut agama berbeza, yang tinggal bersama dalam satu komuniti. Demi untuk menjaga keharmonian, setiap kelompok agama berhati-hati menjaga batasan serta sensitiviti. Namun kebiasaannya, setiap kelompok agama akan tetap merasakan agama merekalah yang paling tinggi dan berada di atas landasan kebenaran. Tidak mustahil keharmonian ini akan tergugat sekiranya ada individu atau kelompok yang bertindak mencemuh, menghina atau memperkecilkan kelompok yang lain. Tindakan tersebut akan menghasilkan tindakbalas negative dari pihak yang diperkecilkan, dan akhirnya boleh juga membawa kepada ketegangan, permusuhan dan persengketaan.

Pendekatan kelompok ketiga lebih menjurus kepada `meraikan’ kepelbagaian agama. Muncullah pendekatan `pluralistic’ yang boleh diringkaskan begini : wujudnya satu Tuhan, namun pelbagai jalan menuju kepada-Nya. Kelompok in menganggap beberapa jalan yang dikenali sebagai agama lebih memperjelaskan sistem kepercayaan yang mempunyai ciri-ciri khusus yang perlu diamalkan oleh penganut agama tersebut untuk sampai kepada kebenaran ketuhanan. Pendekatan ini dijulang sebagai satu-satunya cara untuk menggapai keamanan dan kedamaian di dunia yang sentiasa bergolak ini. Setiap kelompok agama dilarang menonjolkan kehebatan dan kelebihan agama serta menzahirkan syiar agama masing-masing sebaliknya harus turut sama meraikan hari kebesaran dan perayaan agama kelompok lain untuk menunjukkan semangat setiakawan dan muhibbah. Akibatnya, berlaku satu proses `neutralisasi’ terhadap nilai beragama, sehingga mendorong manusia tidak lagi berusaha mengekalkan identiti agamanya, bimbang dia dianggap seorang fanatik dan ektremis oleh rakan-rakannya.

Pemikiran pluralitik ini semakin menular di kalangan generasi muda hari ini, demi satu misi perkongsian hidup tanpa sengketa dan perbalahan. Kepercayaan agama dianggap satu pilihan yang menjadi hak asasi individu, yang tidak boleh dipaksakan ke atas orang lain. Ianya juga menjadi slogan popular yang dicanangkan oleh pemimpin dunia sebagai satu kaedah penyatuan dan perpaduan masyarakat majmuk. Perkahwinan campur  antara agama menjadi manifestasi kepada pegangan pluralistik ini. Akibatnya, terhakislah keyakinan dan keimanan, kecintaan dan keprihatinan serta identiti agama seseorang itu.

Bagaimana Islam mengajar umatnya berhadapan dengan kepelbagaian agama ini? Islam sebagai cara hidup yang syumul menggariskan dengan terperinci pendekatan yang mesti diambil oleh umat Islam, agar tidak tergadai iman dan citra beragama yang menjadi identiti selama ini. Dalam masa yang sama, Islam tidak mendorong perpecahan dan perbalahan atas nama agama, melainkan terjadinya ugutan dan usaha jelas bermusuhan yang menggugat keselamatan nyawa dan hartabenda.

Islam menggariskan pendekatan ekslusif tanpa kompromi dalam aspek aqidah dan kepercayaan. Al –Quranul karim menekankan perlunya ketegasan menzahirkan keimanan dan keyakinan umat Islam terhadap keesaan Allah SWT. Perhatikan mafhum Surah Al-Kafirun menjadi asas kepada ketegasan ini :
Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku".   

Ketegasan menzahirkan aqidah yang sohih  inilah yang mesti dipegang oleh umat Islam apabila berhadapan dengan kelompok agama yang lain. Umat Islam tidak harus takut dan ragu-ragu untuk menyatakan ketegasan ini semata-mata untuk menjaga hati kelompok agama yang lain. Dengan akhlak yang baik dan pendekatan yang berhikmah, umat Islam mesti menyatakan pendirian tegas mereka bila berhadapan dengan persoalan mengenai kepelbagaian agama. Kejelasan fikrah terhadap aqidah yang satu ini akan menghasilkan individu dan keluarga Muslim yang mantap jati diri dan citranya, tidak kabur dan terumbang-ambing.

Namun dalam aspek yang lain, khususnya dalam hubungan sesama manusia, Islam mengambil pendekatan yang amat inklusif dan meraikan kepelbagaian yang wujud, demi untuk menghasilkan suasana perpaduan yang aman damai. Islam menggalakkan sikap hormat menghormati dan rasa kasih sayang untuk disemai dengan subur di kalangan kelompok yang berlainan agama. Rasulullah SAW telah banyak menunjukkan contoh teladan yang memberi pedoman bagaimana umat Islam harus berhadapan dengan kelompok agama yang lain. Umat Islam dilarang mencemuh dan menghina sembahan serta ritual agama yang lain, kerana dibimbangi tindakan sebegitu akan mencetuskan reaksi balas yang negatif, seterusnya membawa kepada persengketaan dan permusuhan yang berpanjangan. Perhatikan mafhum ayat 108, Surah Al- AnĂ¡am :

Dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Betapa dunia hari ini perlu kepada kaedah pendekatan yang ditonjolkan oleh Islam ini, demi menjamin kesejahteraan dan perpaduan bersama.


Loves,
Dr. Har

0 responses:

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP